Základní informace

Úvod : Další služby a informace : Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- záloha ve výši 2 000 Kč/os. je splatná do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o zájezdu (u leteckých zájezdů  je požadována záloha 5 000 Kč/os.)
- doplatek je nutné uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu
- nejdéle 7 dnů před začátkem zájezdu zašle CK podrobné pokyny a informace týkající se zájezdu
- všeobecné smluvní podmínky, včetně stornopodmínek, jsou součástí smlouvy o zájezdu
- všechny ceny v katalogu jsou stanoveny za osobu v Kč a nezahrnují vstupné do památkových objektů a turistických atrakcí (není-li uvedeno jinak)

 

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Cestovní pojištění ani pojištění storna není zahrnuto v ceně zájezdu. Doporučujeme Vám sjednat si u nás komplexní cestovní pojištění od pojišťovny UNIQA (viz menu cestovní pojištění)

 

ODJEZDOVÁ MÍSTA

Odjezdová místa autokarových zájezdů naleznete u každého zájezdu. Případný příplatek za dopravu z některých odjezdových míst je uveden v závorce za názvem města nebo pod heslem příplatky. Svoz z těchto míst na hlavní odjezdové místo může být zajištěn osobním autem či mikrobusem. Nástup na trase je možný po dohodě s CK. Letecké zájezdy jsou odbavovány na letišti Václava Havla v Praze.

  

ZASEDACÍ POŘÁDEK V BUSE

Zasedací pořádek je sestavován podle věku účastníků zájezdu a data podpisu smlouvy o zájezdu. V rámci možností je přihlíženo k požadavkům klientů.

 

INDIVIDUÁLNÍ KLIENTI

Klientům, kteří cestují sami a chtějí ušetřit příplatek za 1 lůžkový pokoj nabízíme možnost doobsazení zbylého lůžka na pokoji jiným klientem. Pokud se toto lůžko nepodaří obsadit, uhradí náklady na 1 lůžkový pokoj CK. Tato nabídka platí jen pro autokarové poznávací, relaxační a sportovní zájezdy. Pro zájemce o letecké zájezdy s požadavkem na doobsazení dvoulůžkového pokoje jiným účastníkem jsme na webových stránkách zřídili menu „Hledá se spolucestující“, kde uveřejňujeme zájezdy, na které evidujeme samotného muže nebo samotnou ženu.